สัญลักษณ์วิทยาลัย

ความหมายของโลโก้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา

๑.    ตรงกลางภายในวงกลมด้านในมี เรือสำเภา เป็นสัญลักษณ์ของการพาณิชย์, การค้าขาย             เปรียบได้เหมือนกับเรือ สำเภาที่เป็นยานพาหนะเพื่อที่จะนำพาผู้เรียนไปสู่จุดหมายปลายทาง

๒.    น้ำ เป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็น ความราบรื่น ความอยู่เย็นเป็นสุข

๓.    นกอินทรีย์ เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง อดทน และฉลาดเฉียบแหลม

๔.    คอมพิวเตอร์ เป็นสัญลักษณ์ของ การเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด

๕.    ยอดไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา

๖.    สีพื้นในวงกลมเป็นสีเขียว ซึ่งเป็นสีสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

Visitors: 383,136