กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู
Visitors: 382,163