งานเทศกาลกล้วยน้ำว้า อ.สังคม 61

คณะครูและนักศึกษาบริการแจกน้ำดื่มร่วมกับชุมชนในงานเทศกาลกล้วยน้ำว้าของอำเภอสังคม 2561
Visitors: 383,136