การฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ส่วนแยก ๑ โดย ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๑๐๗ นำโดย ร้อยโท จำรูญ มามัง หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ ๒๑๐๗ ทอ.รมน.ภาค ๒ สย.๑ นายอัธยา หีบทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลำภูพาน นายระนอง สุวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากโสม ม.2 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน การฝึกอบรมชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานคืน เพื่อให้ความรู้ และตระหนักถึงโทษของยาเสพติด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา
Visitors: 383,136