ทำบุญปีใหม่ 2019

ทำบุญตักบาตร ปล่อยหอยปล่อยปลา เพื่อเป็นสิริมงคล พิธีบายศรีขวัญ คณะผู้บริหารและอาจารย์ในเครือเอกวรรณ
Visitors: 382,166